EksamensGPT

EksamensGPT

EksamensGPT

En hjelper for eksamensforberedelser i faget religion og etikk VG3 (REL1-01, https://www.udir.no/kl06/REL1-01/ ). Skriv "quiz" for å trene på spørsmål. Skriv "eksempel" for autogenerert spørsmål og svar.

Author: Eivind Throndsen

Link: N/A

Comments: (0)

How to use EksamensGPT?

To use EksamensGPT, you have here list of started prompts so you can better understand ways to start conversation with EksamensGPT GPTs.

Comments