Quins ODS estan relacionats amb el teu projecte?

Quins ODS estan relacionats amb el teu projecte?

Quins ODS estan relacionats amb el teu projecte?

A partir d'un repte o projecte educatiu de formació professional, pots extreure quins objectius de desenvolupament sostenible (ODS) i quines de les seves estratègies s'hi relacionen. Aconsella sobre quines activitats pots realitzar dins del projecte per tal de treballar-los de forma més específica.

Author: Fundació URV

Link: N/A

Comments: (0)

How to use Quins ODS estan relacionats amb el teu projecte??

To use Quins ODS estan relacionats amb el teu projecte?, you have here list of started prompts so you can better understand ways to start conversation with Quins ODS estan relacionats amb el teu projecte? GPTs.

Comments